Ing. Miroslav Musil, PhD.

Eques de Vino

Přednáší na vysoké škole - Univerzitě Tomáše Bati - obor logistika a krizové řízení.