Slova konzulů

(Směrnice pro rytířstvo)

Jakožto pokračování slov Konzula pojmenovaných „Hrozny předzvěstí vína“ (první vydání: 1994), Konzulové, první služebníci této rytířské práce, vám s potěšením přinášejí toto vydání s podobným prologem.

 

Když se přátelé vína stanou rytířskými kandidáty, tak již jistě prokázali svůj zájem o víno a rytířstvo. Lze předpokládat, že vynikající schopnosti degustace vína a hluboké znalosti o víně už je samo o sobě neuspokojují a nyní se chtějí více ponořit do znalostí a pocitů a více prožívat tuto část žití.

Až po překonání všech překážek a získání akreditace Hospes u kulatého stolu rytířů započínají svůj rytířský život. Vznešené víno vyžaduje svobodu a totéž platí i pro rozvoj sebe sama v roli rytíře; to znamená, že vzdálenost či blízkost k nitru řádu závisí na každém spříseženci.

Všichni Spříseženci by však měli mít za cíl „uvedení do stavu rytířského“ – nebo dosáhnout stupně „dáma vína“ u všech spřísežeňkyň.

Rytířský atlas rovněž představuje neocenitelný zdroj, z něhož mohou a měli by čerpat všichni spříseženci během sakrálních či sekulárních událostí, například při přípravě řeči. Rytířská insignie není kusem šperku, ale vnějším symbolem vnitřní mise: pracovat s úctou k lidským hodnotám, udržovat myšlenku rytířství a jednat v jeho souladu v každodenním životě.

Toto přejeme všem z hloubi našeho srdce, protože vám to umožní najít si svou vlastní cestu v životě a užívat si život na vyšší úrovni. Ať vznešené víno, nejjasnější to světlo evropské kultury, dává spřísežencům sílu pracovat pro přátelství, mír a pevné křesťanské základy tohoto světa. To také podpoří pravdu, dobro a krásu.

Právě dobrovolná a čestná služba našim bližním je v souladu s myšlenkou rytíře, rytířstva a preciznosti, neboť podle zásad jediného stvořitele všeho je vždy třeba „více dávat“ než „více brát“.

Být opravdovým rytířem je výzvou pro všechny; vyžaduje jisté chování a směřování!

Přijměte tuto výzvu s pokorou a nadšením – stojí za to!

Ať rytířstvo nadále pokračuje ve své mírové křížové výpravě za vzdání cti Bohu, vznešenému vínu a lidské rase!

„IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI

Předseda rytířského senátu:

Alexander UNGER, Konzul      Alfred R. TOMBOR-TINTERA, Konzul      Ladislaus KNOLL, Konzul