Rytířská slavnost Brno 2022 advent

V sobotu 26. listopadu se v Brně uskutečnila v pořadí již šestá slavnost Evropského řádu rytířů vína (Ordo Equestris Vini Europae), kterou organizoval Legát Brno OEVE. Této akce se zúčastnilo cca 170 členů a jejich přátel z České republiky a také několik významných představitelů z Rakouska, Maďarska a Slovenska. Rytířský průvod vedený sv. Jiřím a sv. Václavem se vydal na koních adventním Brnem přes Moravské náměstí a Náměstí Svobody do kostela sv. Michala. Zde se uskutečnila tradiční ceremoniální část rytířské slavnosti. Eques Vojtěch Bartoš a Eques Josef Stanislav, obdrželi Čestný řádový kříž (Cruce Ordinis), naše nejvyšší řádové vyznamenání. V průběhu večera proto proběhla charitativní sbírka pro dvě vybrané neziskové organizace, a to: Popálky o.p.s., která pomáhá zejména dětem po popáleninových úrazech, a Společnost pro ranou péči, z.s., která poskytuje služby dětem s vývojovými vadami zraku. Celkem se podařilo pro tyto dvě organizace během večera získat celkem 120.000 Kč.