Rytířská slavnost Brno

Komturát Brno uspořádal svou další krásnou rytířskou slavnost v historických prostorách Besedního domu a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kromě přijímání nových členů a povyšování dvou stávajících, večeře, spousty vína a hudby se odehrálo to nejdůležitější - charitativní aukce a sbírka ve prospěch nevidomé Kačenky, která si přála dvojkolo a nevidomé paní Petry na pořízení vodícího psa Nathana. Díky všem dražitelům a přispěvatelům se podařilo cíle aukce a sbírky nejen naplnit, ale i převýšit.V kostele byl navíc náš prokonzul eques Petr Marcinčák vyznamenán řádovým křížem za svou práci pro Řád.