Rytířská slavnost Mikulov

Po roční nedobrovolné přestávce se konala Rytířská slavnost v Mikulově. Vyjímečná byla nejen účastí nejvyššího přestavitele Evropského řádu rytířů vína, kterým je Magister Generalis Consul Primus Senatus Prof. Alfred R. Tombor Tintera, ale také ustavením nového legátu Brno a uvedením jeho obou Legátů -  Egues Vojtěcha Bartoše a Eques Petra Havliše do úřadu. V průběhu slavnosti byli také přijati noví členové a někteří, po zásluze, povýšeni. Eques Branko Černý a Consiliarus de vino Bronislav Vajbar byli oceněni medailí Signum Honoris za své charitativní aktivity. Děkujeme všem a gratulujeme oceněným.