slavnost k výročí založení řádu

Dne 23.10.2021 se v rakouském městě Eisenstadt konala nejvýznamnější slavnost Evropského řádu rytířů vína, tzv. Stiftungfest, tedy slavnost k výročí založení řádu. Evropský řád rytířů vína (Ordo Equestris Vini Europae, OEVE) byl založen v říjnu roku 1984 a navazuje na tradice řádu sv. Jiří z roku 1333. A právě u příležitosti založení řádu se každoročně koná tato významná slavnost, při které se setkávají členové řádu ze všech Evropských zemí a kdy mohou být nobilizováni členové OEVE do nejvyššího řádového stupně Eques de Vino (Rytíř vína). Stiftungsfest byl zahájen slavnostním průvodem ze sídla senátu OEVE městem do katedrály sv. Martina, kde proběhla rytířská bohoslužba a slavnostní akt. I letos se slavnost z důvodu pandemie koronaviru konala za zvýšených bezpečnostních opatření a pouze v limitovaném počtu účastníků. Za Českou republiku se akce zúčastnilo 5 členů, prokonzulové Eques Petr Macinčák a Eques Zdeněk Ohniště, legát Eques Petr Havliš a dva kandidáti na nobilizaci do stupně Eques de Vino. Řady českých rytířů tak rozšířili Eques Jaromír Steinhauser a Eques Václav Peterka, kteří byli pasování nejvyššími představiteli řádu, prvním konzulem Eques Alfrédem Rákóczi Tombor Tinterou a protektorem řádu Eques Karl von Habsburkem. Věříme, že za rok se již bude moci této významné akce zúčastnit silnější zastoupení českého konzulátu OEVE.