Symboly a vnější znaky OEVE

Náš život je neustále doprovázen symboly. Žádná země, politické uskupení, zájmová organizace apod. nemohou fungovat bez symbolů, které reprezentují tyto útvary navenek.

Pro Evropský řád rytířů vína jsou nejdůležitější tyto symboly: erb, kříž, kalich, meč, obřadní hůl a prapor. V oděvech potom ornát, baret, kravata a šátek.

 

Erb

Jako erb řadu byl zvolen komunální erb gazdu, který pochází ze 17. století. Erbovním kostelem rytířů vína je proto kostel Maria Weinberg nacházející se v jižním Burgenlandu.

Ve štítu erbu jsou zobrazeny na zelené hoře tří vrcholů dva vzájemně propletené stonky vinné révy, na jejichž obou stranách visi nad sebou tři vinné hrozny.

Na erbu jsou umístěny iniciály I.H.D.V.  z řádového hesla „In Honorem Dei et In Honorem Vini“. Na základě erbu byly stanoveny i barvy celého řadu: červena, zlatá, zelená

 

Kříž

Evropský řád rytířů vína má svůj vlastní kříž, který je analogií kříže řádu sv. Jiří.  Na evropskou dimenzi celého řadu odkazuje zlaty věnec s dvanácti hvězdami, původně mariánsky symbol. Věnec tvořeny hvězdami rámuje kříž rytířstva, v jehož středu se nachází tabulka s rytířským heslem I.H.V.D.  Kříž s osmi paprsky symbolizuje ctnostné směřování, rytířské ideály a podstatu řadu. Je znamením boje proti osminásobné bídě tohoto světa: nemoci, opuštěnosti, absenci vlasti, hladu, nelásce, proviněni, lhostejnosti a absenci viry.

 

Prapor (zástava)

Významným vnějším znakem jednotlivých územních složek Evropského řádu rytířů vína jsou prapory. Každý konzulát, legát a komturát má zpravidla svůj vlastní prapor, který by měl ale obsahovat i erb OEVE.

 

Kalich, meč a obřadní hůl

Tyto insignie hrají důležitou roli při rytířských slavnostech a jsou používány tak, jak je popsáno v kapitole 2.10 Řádové obřady a 2.11. Přijímání nových členů a povyšování do vyšších řádových hodností.

 

Ornát, baret, kravata a šátek

Ornát Evropského řádu rytířů vína je tmavě modrý, na prsou má kříž OEVE a na límečku má jednu nebo dvě stuhy. Kříž je buď zlatý, nebo stříbrný, stejně jako stuhy na límečku. Barva a množství stuh a jejich šířka určuje administrativní hodnost nosiče ornátu. Baret má na čelní straně menší kříž OEVE a jeho barva a stuhy vždy korespondují s ornátem.

Kravatu a šál v tmavě modrých barvách s erbem OEVE dostává každý nově přijímaný člen rytířstva při slavnostní akreditaci.

 

Medaile a kříže řádu

Tyto insignie obsahují vždy erb řádu a jsou buď na tříbarevné stuze (červeno-žluto-zelené) nebo na řetězu. Velikost medaile či kříže, šířka stuhy a velikost a tvar řetězu a jeho případné podšití odlišují jednotlivé hodnosti, administrativní hodnosti a čestné hodnosti řádu.