Rytíři vína.

Jsou čestní, ušlechtilí,
stateční a konají dobro.
Namísto řinčení zbraní
dávají své meče dolů
a sklenice nahoru.

Akce